Kolonoskopia

Kolonoskopia,(błędnie:kolanoskopia) to badanie jelita grubego specjalnym giętkim przyrządem zwanym kolonoskopem, który jest wprowadzany przez odbyt, a jelito oceniane jest na kolorowym monitorze. Kolonoskopia to obejrzenie całego jelita grubego i odbytnicy z odbytem - zawiera więc w sobie jakby "mniejsze" badania:

  1. anoskopię - oglądanie odbytu
  2. rektoskopię - oglądanie odbytnicy
  3. sigmoidoskopię - oglądanie esicy

Aby mieć pewność, że obejrzano całe jelito grube powinno się uwidocznić połączenie jelita cienkiego i jelita grubego czyli zastawkę krętniczo-kątniczą (na opisie zabiegu otrzymujecie Państwo zdjęcie swojej zastawki).

Choroby jelita grubego, z kilkoma nielicznymi wyjątkami zaczynają się od jego wewnętrznej warstwy (najbliższej wnętrza, w którym porusza się kolonoskop) dotyczy to także raka, który prawie zawsze powstaje na bazie łagodnego polipa, a polipy jelita grubego można usuwać wykonując polipektomię, w trakcie kolonoskopii.

Pomimo znacznego rozwoju diagnostyki żadne badanie nie może zastąpić kolonoskopii, w trakcie której nie tylko oglądamy zmiany chorobowe, ale również możemy je usuwać lub niszczyć, oraz pobierać z nich próbki celem oceny w histopatologii.